O nas

Połączyły nas niezgoda na zastaną rzeczywistość edukacyjną i przekonanie, że można – i trzeba – inaczej. Potem przegadane wieczory i noce, i pewność, że to właśnie chcemy robić. Nie chcemy zbawiać świata – chcemy na niego wpłynąć na tyle, na ile możemy, tu i teraz, dziś, lokalnie, dla nas i dla naszych dzieci. Jesteśmy na początku długiej i ciekawej drogi.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą nam w niej towarzyszyć. O szczegółach dotyczących celów i działań fundacji można przeczytać w naszym statucie.