Zarząd

Prezeska Zarządu

Katarzyna Walczak

Wiceprezeska Zarządu

Ewelina Nanowska

Członkini Zarządu

Karolina Skrzypek