Zarząd

Prezeska Zarządu

Katarzyna Walczak

Wiceprezeska Zarządu

Ewelina Nanowska

Sekretarz Zarządu

Olga Simm

Członkini Zarządu

Karolina Skrzypek

Członkini Zarządu

Rozalia Ratuszniak-Naumowicz

Członkini Zarządu

Ewelina Semczyszyn