Poradnia Evemed

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Evemed

 

Zbierając swoje doświadczenia podczas pracy w szkole, kolejny raz przekonaliśmy się, jak ważne jest stworzenie dzieciom (małym i dużym) sprzyjających warunków do szeroko rozumianego rozwoju.

Każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby i inną drogę do pokonania. Najważniejsze jest odkrycie właściwego kierunku, dlatego dużą wagę przykładamy do diagnozy, podchodząc indywidualnie do każdego dziecka, jego rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje.

Wierzymy, że dopiero znając przyczynę pojawiających się trudności można właściwie zaplanować działania wspomagające rozwój człowieka z uwzględnieniem jego potrzeb.

Poradnia Evemed jest miejscem dla wszystkich, niezależnie od wieku, czy miejsca zamieszkania. Pomożemy każdemu znaleźć swoją drogę.