OFERTA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

pexels-photo-220421

Wspomaganie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

Dwugodzinne szkolenie skierowane jest do rodziców, dla których ważny jest rozwój myślenia matematycznego ich dzieci.

Już od najmłodszych lat można (i warto!) dbać o to, aby w wieku szkolnym dzieci nie bały się przedmiotów ścisłych. W ramach szkolenia w przystępny sposób zostanie przedstawiona teoria, która jest zestawieniem aktualnych badań naukowych w zakresie edukacji matematycznej najmłodszych. Doniesienia na temat badań zostaną uzupełnione konkretnymi przykładami działań, które w warunkach domowych może zastosować każdy rodzic przedszkolaka. Opiekunowie otrzymają propozycje tekstów bajek, gier planszowych, karcianych i ruchowych, które mogą im służyć przy kształtowaniu i utrwalaniu określonych funkcji. Zaproponowane rozwiązania będą zgodne z etapami rozwojowymi i możliwościami poznawczymi dzieci 3, 4 i 5 – letnich. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój orientacji przestrzennej, rytmizacji czy klasyfikacji,  prawidłowy rozwój tych umiejętności jest bowiem podstawą swobodnego poruszania się w pojęciach matematycznych.

Zobaczycie, jak można wzbudzić w dzieciach zainteresowanie matematyką!

Osoba prowadząca: Karolina Skrzypek

Z zawodu chemiczka i pedagożka. Do tej pory była asystentką nauczyciela w szkole podstawowej, nauczycielką przedmiotów ścisłych w Jaskółce i Galileo. W ramach pracy zarówno w szkole jak i w swojej firmie edukacyjnej pomagała uczniom (głównie z nieswoistymi problemami w nauce) uczyć się przedmiotów ścisłych.

Uważa, że w matematyce genialnie sprawdzają się gry (zarówno te tworzone przez uczniów, jak i te będące produktem pracy nauczycieli). Dodatkowo projekty i doświadczenia skłaniające uczniów do zauważania w otaczającym ich świecie zagadnień omawianych na matematyce uważa za dużo bardziej użyteczne, niż uczenie się na pamięć tabliczki mnożenia. Miała okazję niejako „testować” te pomoce na zajęciach z grupami uczniów klas 0-3 i w pracy z indywidualnymi uczniami. Myślenie matematyczne to dla niej zagadnienie bardzo ważne i zasługujące na uwagę już w wieku przedszkolnym. Wiedzę i umiejętności zdobywa na kursach m.in. prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej i warsztatach organizowanych przez firmę Pro Mathematica.

Termin najbliższego szkolenia: 21.09.2019 g. 12.00

Czas: 2 h

Koszt szkolenia: 180 zł

Cena obejmuje koszt materiałów szkoleniowych, przekąskę oraz wodę.

Istnieje możliwość zorganizowania dla Państwa opieki nad dziećmi w trakcie szkolenia, wówczas koszt całego szkolenia to 250 zł.

 

Komu polecamy to szkolenie:

  • rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym,
  • nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zainteresowanym grami matematycznymi,
  • przedstawicielom szkół, centrów edukacyjnych, stowarzyszeń,
  • osobom i instytucjom zainteresowanym podjęciem współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów.